HMS

اين شركت با بيش از 20 سال سابقه كاري در زمينه ارتباطات صنعتي ارائه دهنده :
- انواع مبدل هاي صنعتي: پورت هاي سريال به خروجي مناسب براي شبكه هاي Profibus و Ethernet , CANOPEN
- انواع Gateway ها براي برقراري ارتباط بين شبكه هاي صنعتي با پرتكل هاي متفاوت
- انوا Embedded Device صنعتي
- ابزار مديريت از راه دور تجهيزات صنعتي

اشتراک در HMS