دوربین های هوشمند

دوربین های هوشمند SICK تشکیل شده از لنز، بخش تصویربرداری، پردازشگر و شبکه ارتباطی که همگی در یک محفظه مجتمع شده است. این دوربین ها در رنج وسیعی از صنایع مسئولیتهای چون شناسایی، اندازه گیری ابعاد، موقیت یابی و خواندن کدهای تک بعدی، دو بعدی و کاراکترها را ایفا می کند.

انواع محصولات

تکنولوژی تصویربرداری سه بعدی در این دوربینها و پردازش آن سبب شده قابلیتهایی چون شناسایی الگوهای پیچیده و اندازه گیری ارتفاع و حجم با رزولوشن بالا با دقت 15 میکرون میسر شود.

این دوربین ها از تکنولوژی تصویربرداری دو بعدی از جسم و پردازش آن با نرم افزارهای مربوطه استفاده می کند.

اشتراک در دوربین های هوشمند