آنالایزرهای In-situ

آنالایزر های in-situ در دو نوع موجود می باشند: cross-duct و آنالایزرهای دارای پراب اندازه گیری برای نصب در یک طرف. این تنوع، دستگاه ها را به انطباق با سیستم های مختلف سازگار می سازد. تکنولوژی in-situ به نیاز به نگهداری کم و زمان پاسخ بسیار پایین بواسطه اندازه گیری مستقیم شناخته شده می باشند.

انواع محصولات

آنالایزر هیدروکربن کل EuroFID3010  برای تعیین ترکیبات آلی فرار (VOC) بوسیله flame ionisation detector تحت حرارت در هوا و گاز خروجی می باشد. کاربری های معمول آن پایش LEL و شناسایی نشتی برای محفظه های حاوی حلال.

در یک نگاه

آنالایزر ZIRKOR302 in-situ اندازه گیری سریع و مطمئن گاز اکسیژن را انجام می دهد. همچنین در دماهای بالا، با استانداردهای ایمنی لحاظ شده در آن آنالایزر پتانسیلی برای منبع تولید احتراق در نمونه گاز نمی باشد. دو نوع این آنالایزر موجود می باشد:

آنالایزر گاز GM901، در دو نوع cross-duct و پرابی موجود می باشد. در نتیجه، برای کاربری های گسترده ای- حتی برای شرایط سخت اندازه گیری مانند بار غبار بالا، فشار بالا، پروفایل های سرعت بحرانی یا غلظت های بالای گاز- مناسب می باشد.

در یک نگاه

قابلیت اتکا و دقت بالا وهمچنین کم ترین زمان پاسخ از ویژگی های بارز آنالایزر گاز لیزری GM700 می باشد. عملکرد بر اساس TDLS و با استفاده از طیف جذب بخصوص نور، آنالایزر GM700 را قادر به اندازه گیری ترکیبات گازی ختلف از قبیل NH3، HF، O2 یا HCl می نماید.

اندازه گیری بصورت همزمان یا مستقل گازهای CO2، H2O و CO یا N2O بهمراه دما و فشار بصورت اقتصادی، به آسانی و به سرعت بوسیله آنالایزر گاز GM35 مقدور می باشد. بواسطه تکنولوژی اندازه گیری in-situ، آنالایزر GM35 اندازه گیری مقادیر را بصورت مستقیم در جریان گاز بدون نیاز به نمونه برداری گاز انجام می دهد.

آنالایزر گازی GM32، پارامترهای SO2، NO، NO2 و NH3و همچنین ترکیبات TRS در فرایند کرافت کاغذسازی بهمراه دما و فشار اندازه گیری می نماید.

اشتراک در آنالایزرهای In-situ