غبارسنج سری C

این نوع غبارسنج از ترکیب دو روش Transmission  و Scatter برای افزایش دقت در تمامی رنج ها استفاده می کند.

انواع محصولات

دستگاه غبارسنج DUSTHUNTER C200، غبارسنجی که از هر دو روش اندازه گیری transmission و scattering بهره می برد. این دغبارسنج برای اندازه گیری رنج غبار با غلظت بسیار پایین تا بالا مناسب می باشد.

اشتراک در غبارسنج سری C