انکدر

دستگاهی است که می تواند میزان حرکت، سرعت و موقعیت یک سیستم مکانیکی را بر اساس کارکرد نوری یا مغناطیسی با دقت بالا به صورت پالس‏های (کد) آنالوگ یا دیجیتال ارائه دهد. انکدرها بصورت افزایشی و مطلق، شفت دار یا hollow  شفت با خروجیهای پالس یا سریال می باشند. همچنین قابلیت اتصال به باس های صنعتی ازجمله profibus را دارند و نیز قابل برنامه ریزی از طریق نرم افزار مخصوص می باشند. 

انواع محصولات

این نوع انکدر از لحاظ ساختمانی از یک انکدر دورانی و یک قرقره تشکیل شده است و در واقع حرکت خطی را به دورانی قابل اندازه گیری توسط انکدر تبدیل می کند. انکدر wire draw می تواند دو نوع مطلق یا افزایشی باشد. از نمونه کاربردهای آن می توان در بالابرها اشاره کرد.

انکدرهای خطی که برای اندازه‏ گیری حرکت خطی طراحی شده‏ و از یک سنسور اسکن‏کننده و یک نوار مغناطیسی کد شده تشکیل شده است. این انکدر در دو نوع مطلق و افزایشی وجود دارند.

این نوع انکدر حرکت مکانیکی را به پالس های الکتریکی تبدیل می کند. در نتیجه هر پالس مرجعی از یک میزان مشخص حرکت مکانیکی است. قابل ذکر است که انکودر افزایشی فقط هنگامی که حرکت در کار باشد شروع به پالس دادن می‏کند. از نمونه کاربرد این انکدر ها می توان در جرثقیل ها یاد کرد.

انکودر مطلق از نوع انکدر های چرخشی است که برای هر موقعیت مکانی یک کد الکتریکی منحصر به فردی در هر دور اختصاص می دهد و موقیعیت شفت بصورت مطلق و بدون نیاز به نقطه مرجع مشخص می شود. یعنی حتی اگر منبع تغذیه قطع شود، بلافاصله پس از اتصال منبع می‏تواند موقعیت شفت را اعلام کند.

اشتراک در انکدر