سنسورهای فاصله سنجی

SICK رنج وسیعی از سنسورها برای اندازه گیری فاصله در رنج میکرون تا کیلومتر با دقت بالا و حتی در شرایط سخت به روش نوری یا آلتراسونیک ارائه می دهد. این سنسورها وظایفی چون اندازه گیری فاصله، شناسایی و موقعیت یابی را به روش مثلثی برای فواصل کوتاه و دقت بالاتر و یا time of flight  برای فواصل دورتر انجام می دهند. سیگنالی بصورت پالس از فرستنده سنسور به جسم فرستاده می شود و پس از برخورد به جسم به گیرنده باز می گردد. با توجه به زمان رفت و برگشت پالس فاصله جسم از سنسور قابل اندازه گیری است.

انواع محصولات

مکان یابها سنسورهای نوری هستند که برای مکان یابی دقیق و نسبی در سیستمهای ASRS(Automated Storage &Retrieval System) یا انتقال واحد در محورهای X و Y استفاده میشود.  این سنسورها برای مکان یابی دقیق،سریع  و قابل اطمینان در برابر تغییرات دما و بار مقاوم  می باشند.

سیستم انتقال اطلاعات مادون قرمز(ISD)  انتقال اطلاعات را به صورت Wireless به وسیله یک مسیر نوری فراهم می سازد.

این سنسورها از نوع غیر تماسی بوده و اساس کار آنها فرستادن پالس صوتی و محاسبه زمان رفت و بازگشت آن میباشد. به علت ماهیت صوتی سیگنال ارسالی، مواد شفاف و موادی با رفلکت بسیار بالا و همچنین موادی که به سختی قابل تشخیص می باشند با استفاده از سنسورهای آلتراسونیک براحتی قابل تشخیص می باشند.

این سنسورها برای نمایش ضخامت ورق یا توده ای از ورقها طراحی شده اند و با استفاده از تکنولوژی آلتراسونیک صرفنظر از رنگ و جنس ماده قادر به تشخیص ضخامت  ورقهای نازک و همچنین فیلمهای شفاف می باشند.

سنسور اندازه گیری خطی با استفاده از یک نوار بارکد که در طول مسیر قرار دارد موقعیت دقیق خود را تا 10Km مشخص میکند.نوار بارکد میتواند روی یک منحنی،روی شیب یا روی یک خط صاف قرار گیرد.از جمله ویژگی های مهم این رنج سنسور ها —مقاومت بالا در برابر لرزش،بالا بردن زمان بهره وری، زمان راه اندازی کوتاه و دق

این سنسورها برای اندازه گیری فواصل طولانی در رنج  متر تا کمتر از یک کیلومتر  استفاده می شود. این سنسورها بر اساس اندازه گیری زمان رفت و برگشت نور و سرعت آن فاصله را اندازه گیری میکنند و کاربردهایی چون جلوگیری از برخوردها، —تشخیص اجسام کوچک در فواصل زیاد و .... می تواند داشته باشد.

این سنسورها برای اندازه گیری فواصل متوسط در رنج سانتی متر تا چند متر و اکثرا بر اساس روش اندازه گیری زمان رفت و برگشت نور و سرعت آن و نیز در برخی موارد روش آلتراسونیک بکار برده می شود و قابلیت —تشخیص سطوح دارای پستی و بلندی در حد میلی متر را دارا می باشند.

این سنسورها برای اندازه گیری فواصل کوتاه در رنج میلی متر تا سانتی متر و بر اساس روش مثلثی بازتاب نور بکار برده می شود و قابلیت —تشخیص سطوح کوچک و دارای پستی و بلندی در حد μm و نیز —تشخیص فواصل بسیار کوچک در زمان بسیار پایین را دارا می باشند.

اشتراک در سنسورهای فاصله سنجی