سوئیچ های حفاظتی

سوئیچ هایی هستند که به منظور حفاظت خصوصا در دستگاه هایی که حرکت بخشی از آن به عنوان نمونه درب آن خطر آفرین است بکار برده می شود. سوئیچ های حفاظتی شامل امکاناتی از جمله توقف اضطراری، اتوماتیک یا دستی نیز می باشند.

انواع محصولات

با استفاده از این سوئیچ ها این امکان وجود دارد که کاربر بتواند در شرایط اضطراری سیستم را متوقف کرده و از خطر جلوگیری کند. این عمل از طریق فشردن دکمه توقف اضطراری یا کشیدن طنابی صورت می گیرد.

سوئیچ های  حفاظتی غیرتماسی مناسب برای مناسب برای کاربردهایی است که محافظت دقیق مشکل است. بدلیل طراحی خاص آنها از جمله سنسورهای بادوام است که نیاز به کمترین نگهداری دارد. همچنین مقاوم در برابر لرزش و سطح بالای آلودگی نیز می باشند.

از این سوئیچ ها عموما جهت تشخیص باز یا بسته بودن فنس ها یا درب های ماشین های صنعتی با درجه حفاظتی بالا استفاده می گردد.SICK چهار گروه محصول از این سوئیچ ها ارائه می دهد:

Safety position switches: برای تشخیص خطرات از نوع درحال حرکت خصوصا در سرعت بالا مفید است.

اشتراک در سوئیچ های حفاظتی