پردههای نوری برای اندازه گیری وتشخیص

این پرده های نوری شامل یک فرستنده و گیرنده می باشند و بصورت تک بیم (through beam) و یا رفلکتوری می باشند. انواع پرده های نوری در رنج وسیعی با رزولوشن و ارتفاع شناسایی مختلف و نیز و خروجی های سوئیچ و سریال قابل برنامه ریزی برای کاربردهای مختلف ارائه می شود.

انواع محصولات

پرده های نوری سوئیچینگ SICK با بهره گیری از تکنولوژی های مختلف کاربردهای مختلفی دارند ازجمله مثل شناسایی اجسامی که فرم نامنظمی دارند و سنسورهای فتوالکتریک تک بیم قادر به شناسایی آنها نمی باشند، سرعت و دقت شناسایی بسیار بالا حتی در اجسام مسطح مثل کاغذ، مقاوم در برابر درخشندگی زیاد و ...

این پرده های نوری با رزولوشن و رنج کاری متفاوت مناسب برای کاربردهایی چون اندازه گیری ارتفاع جسم های مختلف و نیز دسته بندی اجسام بر اساس تغییر طول و ارتفاع آنهاست.

اشتراک در پردههای نوری برای اندازه گیری وتشخیص