آنالایزرهای In-Situ برای دماهای بالای 600ºC

برای دماهای فرایندی بالای 600درجه سانتیگراد شرکت ADEV 3 نوع آنالایزر را ارائه می دهد.

انواع محصولات

اندازه گیری اکسیژن

مدل 6801، آنالایزر اکسیژنی می باشد که برای آنالیز گازهای احتراقی طراحی شده است و راه حلی آسان و اقتصادی برای اندازه گیری اکسیژن در مواردی که استفاده از سیستم Extractive الزامی نباشد و در مواردی که نیاز به زمان پاسخ بسیار سریع می باشد، مورد استفاده می باشد.

اشتراک در آنالایزرهای In-Situ برای دماهای بالای 600ºC