سنسورهای تونل

در مسیر توسعه ایمنی ترافیکی

ایمنی بیشتر، ازدحام کمتر - این دو پارامتر دو وطیفه اصلی مدیریت ترافیک در آینده است. سیستم های پایش ترافیک هوشمند اساس تکنولوژی مدیریت ترافیک مدرن را شکل خواهند داد. به کمک سیستم های اندازه گیری بسیار پیشرفته، ما در مسیر درستی برای حل برخی از این مشکلات هستیم.

انواع محصولات

سنسور تونل VISIC100SFT، راه حلی کامل برای اندازه گیری غلظت گازهای CO، NO و visibility می باشد. نصب، کارکرد و تعمیر و نگهداری VISIC100SF بسیار ساده می باشد.

دتکتور دود VISIC50SF اندازه گیری پرسرعت برای اطمینان از تشخیص سریع و قابل اتکا دود در هنگام آتش سوزی در تونل را ارائه می دهد. نصب، کارکرد و نگهداری VISIC50SF، بسیار آسان و راحت می باشد. اندازه گیری به سرعت و بدون نیاز به تنظیمات صورت می گیرد.

دستگاه VISIC620 رنج دید در جاده ها، جاده های کنار دریا یا در ایستگاه های هواشناسی تعیین می کند یا visibility در تونل ها (k-value یا mg/m3) را اندازه گیری می کند. بوسیله self-test های اتوماتیک میزان کثیفی روی صفحه اندازه گیری و تصحیح  صورت می گیرد.

FLOWSIC200 برای اندازه گیری دقیق و بدون تماس سرعت جریان و جهت جریان داخل تونل ها یا  کانال های خروجی تهویه به کار می رود. تکنولوژی اولتراسونیک مقدار متوسط فلوی مقطع تونل را مهیا می کند.

خانواده آنالایزرهای فشرده محصولات VICOTEC410، مقادیر اندازه گیری برای visibility یا غلظت منوکسید کربن و یا هر دو را در تونل ها مهیا می نماید:

دستگاه VICOTEC320 غلظت های بسیار پایین NO2 و NO بهمراه visibility و دما را در تونل ها بصورت همزمان و سریع، بدون نیاز به گازهای تست  برای نقاط zero و reference، اندازه گیری می نماید. تنظیم اتوماتیک نقاط zero و reference مقادیر حقیقی را تضمین می کند.

تشخیص سریع و قابل اطمینان دود در تونل ها اطلاعاتی  مفیذ برای حفظ جان انسان ها و جلوگیری از آسیب مادی می شود.

اشتراک در سنسورهای تونل