آنالایزرهای Extractive

آنالایزرهای extractive گازی برای رنج وسیعی از کاربری ها مناسب می باشند. این آنالایزرها می توانند با بکارگیری چندین سیستم خارجی اندازه گیری، یک سیستم کامل آنالیز را تشکیل دهند. این امر آنالایزرها را به انطباق دقیق با کاربری مورد نظر شما قادر می سازد.

انواع محصولات

نمونه برداری گاز تحت شرایط سخت و خشن در دهانه کوره

روش اندازه گیری FTIR امکان تعیین بیش از 12 ترکیب را مهیا می نماید. طراحی منحصر بفرد آنالایزر FTIR MCS100FT با سل اندازه گیری تحت حرارت امکان پایش HF در محدوده درخواستی مراجع قانونگذار را فراهم نموده است.

سیستم ماژولار S700 تنظیمات مخصوص به هر کاربری را پیشنهاد می دهد. محفظه های S700 می تواند با حداکثر 3 ماژول آنالیز برای راه حل های اقتصادی و فشرده مجهز شود. مجموع 6 ماژول متفاوت برای آنالیز بیش از 60 پارامتر گازی موجود می باشند.

سیستم اندازه گیری جیوه MERCEM300Z انتشار مقادیر Hg را در گازهای خروجی با دقت بالایی حتی در رنج های بسیار پایین اندازه گیری، پایش می نماید. به واسطه محفظه بسیار محکم و قوی، MERCEM300Z برای استفاده در محیط های سخت و خشن نیز مناسب می باشد.

MCS300P یک فتومتر فرایندی برای اندازه گیری در ممایعات یا گازها می باشد. این دستگاه قابلیت اددازه گیری مواد دارای طیف جذب در محدوده IR و VIS را از رنج های اندازه گیری غلظت بسیار پایین (ppm) تا بالا (vol%) را دارا می باشد.

ویژگی های منحصر بفرد آنالایزر GME700، قابلیت اتکا و دقت بسیار بالا می باشد. تکنیک مورد استفاده در این آنالایزر TDLS (اسپکتروسکوپی لیزر) و با استفاده از جذب نور در طول موج بخصوص می باشد، GME700 قابلیت اندازه گیری پارمترهای مختلف گازی را دارا می باشد، از قبیل NH3، HF، O2 یا HCl.

SIDOR آنالایزر گازی می باشد که برای اندازه گیری حداکثر 2 گاز به روش IR مناسب می باشد که علاوه بر  آن گاز اکسیژن را نیز می توان به یکی از روش های الکتروشیمیایی یا پارامغناطیس اندازه گیری نمود. ویژگی بارز این آنالایزر نیاز پایین نگهداری (هر 6 ماه یکبار) بوسیله گازهای کالیبراسیون می باشد.

این دستگاه، محصولی مبتکرانه از خانواده آنالایزرهای extractive می باشد که می تواند بیش از 60 ترکیب گازی را اندازه گیری نماید. GMS800 بواسطه طراحی ماژولارش شناخته می شود که تا 7 ماژول آنالیز گاز، یک ماژول I/O بهمراه  واحد عملیات برای این دستگاه موجود می باشد.

اشتراک در آنالایزرهای Extractive